úterý 17. listopadu 2015

Radka Horecká - registrovaný fyzioterapeut

Nabízené služby:

 • vyšetření nezbytné k následnému individuálnímu ošetření
 • zlepšení výkonů a rekonvalescenci u sportovců
 • odstraňování bolestivých stavů
 • instruktáž pro domácí terapii
 • stanovení krátkodobého a dlouhodobého rehabilitačního plánu
 • poradenství v oblasti rehabilitace

Reference:

Jsem absolventkou Univerzity Karlovy v Hradci Králové oboru fyzioterapeut (2014) a Vyšší Zdravotnické Školy v Brně, také oboru fyzioterapeut (2000). Patnáctileté pracovní zkušenosti jsem sbírala v ambulantní praxi i u lůžka v nemocnici (Jihlava, Jimramov, Nové Město na Moravě, Fakultní Nemocnice Královské Vinohrady Praha,...). A tyto zkušenosti se snažím zúročit ve své soukromé praxi v Javorku, kde nyní působím.

V rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvovala tyto kurzy:
 • SM systém (2013, školitelé: MUDr. Smíšek, MUDr. Smíšková)
 • Bobath koncept – vyšetřování a terapie dospělých pacientů s poruchami centrálního nervového systému (2011, školitelka: Bc. Kafková)
 • Sloupková korekční terapie (2011, školitel: Pavelka)
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně (2008, školitel: Doc. PaedDr. Kolář)
 • Hiporehabilitace (2006/2007, školitelka: Bc. Casková)
 • Léčba funkční ženské sterility podle paní Mojžíšové (2006/2007, školitelka: Bc. Bezvodová)
 • Měkké a mobilizační techniky (2005, školitelka: Košťálová)
 • Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie zaměřená na dospělé pacienty a pacienty s míšní lézí (2004, školitelka: Čápová)
 • Kvadrupedální lokomoce a Klappovo lezení (2003, školitelka: Čápová)