pátek 20. listopadu 2015

Lenka Prachařová - jóga smíchu

Jóga smíchu (hasya yoga) je jedinečný koncept cvičení, který je založen na vědecky ověřeném faktu, že se každý může smát bez důvodu, vtipu, humoru, komedie či jiných vnějších podmínek.
Smích se vyvolá pomocí speciál ních cviků, která jsou založena na skupinové dynamice, očním kontaktu a dětské hravosti. Samotný princip spočívá v tom, že lidské tělo není schopno rozlišit simulova ný a spontánní smích. Dopady smíchu simulova ného jsou proto naprosto stejné jako u spontánního. Lidská mysl je schopná tento rozdíl poznat, tělo však nikoli.
Kombinací hlubokých dechových technik a speciálních cviků se smíchem dochází k okysličení těla a mozku, což vede k příjemným pocitům, zdraví a uvolnění.

Jóga Smíchu je velmi přínosná v mnoha oblastech

Zdravotní prospěch
Lidé chodí pravidelně do klubů smíchu, protože jim pomáhá zůstat fit. Posiluje se v nich imunitní systém, takže tak snadno neonemocní. Jóga smíchu má dokonce lepší výsledky než posilování. Deset minut srdečného smíchu vydá za třicet minut veslování na trenažéru nebo jízdě na rotopedu. Smích zvyšuje oběh krve a uvolňuje svaly. Je to rovněž silná protilátka na deprese, snižuje krevní tlak, omezuje symptomy alergií, astmatu, artritidy a pomáhá u chornických nemocí jako je rakovina. Zdravotní prospěch ze smíchu se dělí na dvě skupiny. První skupině jde o prevenci, jelikož jsou zdraví a těm co trpí již nějakou chorobou pomáhá jóga smíchu k rychlejšímu uzdravení.

Osobní život
Jóga smíchu má sílu změnit lidskou náladu do několika minut, a to tím, že se během lekce do mozku uvolňují endorfiny. Máte-li dobrou náladu, cítíte se v nitru dobře a zůstanete veselí celý den. Jóga smíchu rovněž pomáhá rozvinout smysl pro humor a tím do běžného života zpětně zase přináší více smíchu. Budete se stále častěji usmívat, udržovat pozitivní názor na život a vyvarujete se téměř všech negativních myšlenek.

Pracovní život
Tato technika je časově nejhospodárnější a vědecky prokázanou technikou ke snižování stresu na pracovišti. Vědecké studie tvrdí, že mozek potřebuje k optimálnímu fungování o 25 % více kyslíku než jiné tělesné orgány. Jóga smíchu zvyšuje přísun kyslíku a pomáhá tak k optimálním výkonům. Člověk se po celý den cítí svěží a plný energie a dokáže pracovat efektivněji, aniž by byl unavený. Skupinový smích dokáže vytvořit šťastné a motivované pracovní síly se silným sklonem k týmové práci. U lidí, kteří pracují v marketingu a prodeji, posiluje sebevědomí a komunikační schopnosti. Při práci v oblasti lidských zdrojů je jóga smíchu velmi účinným nástrojem k zvyšování pozornosti při dlouhých schůzích a konferencích. Obecně lze tvrdit, že když se smějete a hrajete si, jste tvořivější i ve vaší práci.

Společenský život
Kvalita života a spokojenost nezávisí na tom, kolik máme v životě peněz či jaké postavení a úspěch, ale na tom, kolik máme dobrých přátel, s nimiž máme láskyplné vztahy. Smích je silným pomocníkem ke snadnému sbližování s jinými lidmi. Jakmile jsou naplněny základní potřeby, které jsou nutné k přežití, vše další, co potřebujeme k našemu emocionálnímu vývoji je ocenění a uznání. Kluby smíchu poskytují bohatou sociální síť lidí, kteří si nejsou navzájem lhostejní. Zajišťují pocit emocionálního bezpečí, které je rezistentní před stresem a pomáhá bojovat s depresí, která je velmi rozšířená.

Smích jako pomocník při zvládání těžkých úkolů
Pravidelné cvičení jógy smíchu pomáhá uchovat si pozitivní duševní přístup, takže se lépe vyrovnáme s negativními situacemi.

Kontakty

E-mail: slayeri@seznam.cz